Privacybeleid

Geldig vanaf: 15/11/2017

1. Algemeen

Dit privacybeleid (het "Privacybeleid") beschrijft de gegevensverwerkingspraktijken die gehanteerd worden bij het gebruik van onze app Bsit (hierna de "App")of onze website www.bsit.com (hierna de "Website"), en in het kader van de diensten die Bsit via deze App aanbiedt. De App en de Website zijn eigendom van en worden uitgebaat door Subleeme BVBA, bekend onder de handelsbenaming "Bsit", met maatschappelijke zetel aan de Louizalaan 235 te 1050 Brussels en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel) onder het ondernemingsnummer 0632.842.351 en met BTW nummer BE0632842351 ("Bsit", "wij", "ons" of "onze").

Indien u vragen heeft met betrekking tot uw Persoonsgegevens of deze praktijken, gelieve info@bsit.com te contacteren.

In dit Privacybeleid verwijst de term "Persoonsgegevens" naar alle informatie dat op u persoonlijk betrekking heeft, zoals bijvoorbeeld uw naam en e-mail adres.

Gelieve dit Privacybeleid aandachtig te lezen om te begrijpen hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken nadat wij ze hebben verzameld. Gelieve dit Privacybeleid te lezen alvorens enige Persoonsgegevens aan ons door te geven.

U hoeft geen Persoonsgegevens door te geven bij het browsen van onze Website. Indien u niet wilt dat wij uw Persoonsgegevens verwerken, gelieve geen Persoonsgegevens op onze Website door te geven. Let echter op dat u zonder het verstrekken van bepaalde Persoonsgegevens mogelijks niet van alle diensten op de Website gebruik kan maken. Om onze App te kunnen gebruiken moet u bepaalde Persoonsgegevens aan ons doorgeven, zoals hieronder verder gedetailleerd.

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. De datum van de meest recente herziening zal op deze pagina verschijnen. Gelieve dan ook steeds dit Privacybeleid te lezen alvorens uw Persoonsgegevens door te geven.

2. Wanneer verzamelen wij gegevens?

Via onze Website, verzamelen wij Persoonsgegevens van u door het gebruik van online formulieren en telkens wanneer u ons uw gegevens per e-mail doorgeeft.

Via onze App, verzamelen wij Persoonsgegevens van u op het ogenblik dat u een profiel creëert en telkens als u nadien onze App gebruikt.

3. Welke Persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Via onze Website, kunnen wij volgende Persoonsgegevens van u verzamelen:

- Naam en voornaam;

- E-mail adres;

- Postcode;

- Informatie over uw computer of uw mobiel apparaat (bv. IP adres of MAC adres);

- De informatie over u die u ons verschaft wanneer u contact met ons opneemt.

Via onze App, kunnen wij volgende Persoonsgegevens van u verzamelen:

- Naam en voornaam;

- E-mail adres;

- Telefoonnummer;

- Adres en (optioneel) geolocalisatie gegevens;

- Credit card gegevens (voor ouders) en bankrekeningnummer (optioneel voor sitters)

- Geboortedatum;

- Geslacht;

- Foto (optioneel);

- Aantal kinderen en hun leeftijd;

- Informatie over uw mobiele apparaat (o.a. merk, model, besturingssysteem, MAC adres, wifi connecties, uw provider);

- Informatie vanop uw mobiele telefoon: uw contacten (optioneel), uit veiligheidsoverwegingen worden de telefoonnummers omgezet in gepseudonimiseerde gegevens via encryptie;

- Gegevens m.b.t uw gebruik van de App (uw favoriete sitters, de historiek van uw sittings, ratings, etc);

- Taalkeuze;

4. Wat doen we met uw Persoonsgegevens?

Onze Website en onze App zijn hoofdzakelijk bedoeld om een dienst aan te bieden die ouders en sitters met elkaar in contact brengt. Wanneer u ons uw Persoonsgegevens meedeelt zoals hierboven beschreven, gebruiken wij dit om:

- Het beheer en de uitbating van een commerciële toepassing die ouders en sitters met elkaar in contact brengt;

- Het beheer van onze App;

- Het versturen van promotionele berichten naar u of andere personen die de App of Website gebruiken of contactname per telefoon;

- U op verzoek contacteren om u op de hoogte te houden van onze activiteiten;

- Statistische analyse;

- Promoten van onze diensten via een een kader op een website van een derde (widget) of door middel van berichten aan geïnteresseerde personen waarbij we aangeven dat u onze diensten al gebruikt. We kunnen uw Persoonsgegevens ook gebruiken in e-mails om Gebruikers uit te nodigen om een Sitting te boeken via onze App. U kunt ons op elk ogenblik laten weten dat u niet langer wenst dat uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden worden gebruikt door ons een e-mail te sturen aan info@bsit.com.

Teneinde promoties op onze diensten te beheren die geleverd worden door onze commerciële partners, kunnen wij ertoe worden gebracht uw gegevens mee te delen aan deze partners. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens door onze partners. Om meer te weten over hun gebruik van uw gegevens, gelieve het privacy beleid van deze commerciële partners te raadplegen.

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet langer bijhouden dan nodig voor het voorgestelde doel van de verwerking van uw Persoonsgegevens.

5. Aan wie geven wij uw Persoonsgegevens door?

Wij kunnen uw Persoonsgegevens meedelen aan onze commerciële partners in het kader van promotionele campagnes in overeenstemming met hierboven werd uiteen gezet. We delen uw Persoonsgegevens echter niet mee aan andere derden buiten onze onderneming zonder uw expliciete toestemming. Wij zullen uw Persoonsgegevens enkel aan overheidsinstanties of wetshandhavingsinstanties meedelen, indien dit bij wet vereist is of om te voldoen aan een rechterlijk verzoek. Wij kunnen uw Persoonsgegevens tevens meedelen aan externe dienstverleners die wij inschakelen om om ons te helpen de dienst aan te bieden (bijvoorbeeld: hosting, verwerking van facturen).

Sommige van de dienstverleners die wij inschakelen kunnen zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). In dat geval zullen wij alle toepasselijke wetgeving naleven en stappen nemen om er voor te zorgen dat uw Persoonsgegevens hetzelfde niveau van bescherming genieten als binnen de EER, dat ze veilig bewaard en enkel gebruikt worden in overeenstemming met onze instructies en voor de doeleinden die wij aan u hebben meegedeeld op het ogenblik van het verzamelen van uw Persoonsgegevens.

6. Internationale doorgifte van Persoonsgegevens

Aangezien het Internet een wereldwijde omgeving is, betekent het gebruik van het Internet voor de verzameling van persoonsgegevens noodzakelijkerwijze de overdracht van gegevens over internationale grenzen heen. Om die reden, door de Website of de App te gebruiken en uw Persoonsgegevens aan ons door te geven, erkent u de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons op deze basis.

In elk geval zullen uw Persoonsgegevens en enige back-up daarvan bewaard worden op onze servers die zich binnen de EER bevinden.

7. Bsit Care

Indien u de App zou gebruiken in het kader van het Bsit Care programma dat door uw werkgever werd aangegaan, willen we u graag over het volgende informeren:

- Uw werkgever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons via de App of de Website.

- Uw werkgever kan toegang verleend worden tot de volgende Persoonsgegevens: uw privé telefoonnummer en uw bedrijfse-mailadres. Uw werkgever krijgt echter geen toegang tot andere Persoonsgegevens, inclusief maar niet beperkt tot uw gebruiksgeschiedenis van de Dienst.

8. Cookies

Een cookie is een bestand met een kleine hoeveelheid aan informatie dat een website of een app naar uw browser kan versturen, die het dan op uw computer of uw mobiel apparaat kan opslaan wanneer u een website of een app gebruikt. Wij kunnen cookies gebruiken om het gebruik van de Website of de App mogelijk te maken en om te begrijpen welke delen van de Website of de App uw interesse wekken. Voor verdere informatie over cookies, gelieve ons Cookie Beleid te raadplegen.

9. Koppelingen naar andere websites

De Website of de App kan koppelingen bevatten naar websites of apps die eigendom zijn van en onderhouden worden door derde partijen. Deze websites of apps hebben hun eigen privacybeleid en wij raden u aan om deze te raadplegen, daar het gebruik van de Persoonsgegevens die u doorgeeft bij het bezoeken van deze websites of apps hieraan onderworpen is.

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het privacybeleid van zulke websites van derden en uw gebruik van zulke website of app is op eigen risico.

10. Veiligheid

Wij handhaven veiligheidsmaatregelen om de door u via onze Website of App verstrekte Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking, gebruik, wijziging of vernietiging. Let echter op dat perfecte beveiliging op het Internet niet bestaat. Hoewel wij ernaar streven om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen gegevens die via het Internet worden doorgegeven mogelijks door onbevoegden worden geraadpleegd en gebruikt.

11. Uw recht om uw Persoonsgegevens in te kijken

U heeft het recht toegang te verkrijgen tot en een kopie te vragen van de Persoonsgegevens die wij over u houden en in bepaalde gevallen heeft u het recht om de verbetering of verwijdering van uw Persoonsgegevens te vragen.

Gelieve uw gehandtekend verzoek te verzenden aan info@bsit.com, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart. Wij zullen redelijke inspanningen doen om uw verzoek binnen een redelijke termijn te behandelen en zo uw verzoek gefundeerd is, uw Persoonsgegevens in onze bestanden te verbeteren of te verwijderen.

Als u uw profiel wilt verwijderen, gelieve ons te contacteren via mail op info@bsit.com. Wij zullen uw profiel binnen een redelijke termijn verwijderen.